Inschrijven

Je vindt onderaan deze pagina een link waar je je kunt inschrijven voor een individuele tuin en/of voor een gezamenlijke tuin.
LEES DEZE PAGINA AANDACHTIG DOOR

Op dit moment is de wachtlijst voor een individuele tuin niet zo lang. Er is nog wel voldoende plaats op de gemeenschappelijke tuin.
De procedure is als volgt:

  1. Door middel van het inschrijfformulier (zie link onderaan de pagina) plaatst u zich op een wachtlijst.
  2. Wanneer er een plaats vrijkomt krijgt u een bericht met het verzoek om uw gegevens compleet te maken en de contributie over dat jaar over te maken aan Het Groene Huis.
  3. Bij de eerstvolgende gelegenheid krijgt u een perceel toegewezen. Soms gebeurt dit door middel van een loting.
  4. Binnen een maand nadat u uw perceel heeft toegewezen gekregen, dient u de kosten die aan uw keuze zijn verbonden te voldoen op het daarvoor bestemde rekeningnummer. Deze kosten zijn per jaar, en zijn evenals het inschrijfgeld non-refundable. Zie hiervoor ook het reglement. U vindt dit hier op de site.
  5. Elk volgend jaar krijgt u een maand voor het einde van het jaar een verzoek om de contributie voor het volgende jaar over te maken.
  6. Wanneer u niet aan het verzoek voldoet, zoals beschreven in punt 2 & 4, vervalt een maand na dit verzoek uw claim op uw perceel en zal het worden toegewezen aan de eerstvolgende persoon op de wachtlijst.

De kosten zijn als volgt:

(A) individueel
30
euro vaste lasten, hiervoor worden noodzakelijke voorzieningen aangeschaft*.
25 euro diversen (25 x 1 euro per m²) dit bedrag moeten wij afdragen aan NOORDOOGST
55 euro totaal per jaar

dubbele tuin
60
euro vaste lasten, hiervoor worden noodzakelijke voorzieningen aangeschaft*.
50 euro diversen (25 x 1 euro per m²) dit bedrag moeten wij afdragen aan NOORDOOGST
110 euro totaal per jaar

– GEZAMENLIJKE TUIN

(B) gezamenlijke tuin
Zonder eigen moestuin:
30 euro vaste lasten, hiervoor worden noodzakelijke voorzieningen aangeschaft**.
10 euro diversen
40 euro totaal per jaar

(C) combinatie
Met eigen individuele moestuin:
15 euro deelname (bovenop lidmaatschap individuele tuin)
70 euro per jaar voor een enkele tuin
125 euro per jaar voor een dubbele tuin

– Businessplan
Het project is indertijd ontworpen met een bepaald gedachtegoed voor ogen. Dit was en is het uitgangspunt van onze vereniging. Meer informatie hierover vindt u hier in het businessplan.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u niet in staat bent om het bedrag op te brengen. Neemt u in dit geval contact op met Het Groene Huis, zodat we een voor u passende regeling kunnen treffen.

Het Groene Huis is strikt NON PROFIT en werkt volledig op vrijwillige basis.

Het inschrijfformulier vind je hier

Het Groene Huis

  • *    Bijvoorbeeld een waterslang, sleutelkluisje, tuingereedschappen.
  • **  Een kas, zaden, struiken, tuingereedschappen.

© 2023, Het Groene Huis.